ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255377 :: คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง สำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 14/2559
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 ก.ค.2559 ถึงวันที่ 11 ก.ค.2559
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 4 ก.ค.2559