ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255367 :: ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 1 ห้อง 101 สอบถามข้อมุลได้ที่ คุณอนวัช กาทอง โทร 3139 หรือ e-Mail : anawat.k@ubu.ac.th
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 27 เม.ย.2559 ถึงวันที่ 28 เม.ย.2559
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเอกสารสนเทศ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ :: supattra.c@ubu.ac.th  วันที่ :: 27 เม.ย.2559