ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255309 :: ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ :: saichon.c@ubu.ac.th  วันที่ :: 4 พ.ย.2558