ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255284 :: ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว  วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ( ตามเอกสารแนบ)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 2 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 2 ต.ค.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานสารบรรณ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::อรนิตย์ เข็มนาค  อีเมล์ :: oranit_k@chaiyo.com , Arlek_k@hotmail.com  วันที่ :: 2 ต.ค.2558