ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255281 :: การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์

การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 เรื่อง  สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่ http://edoc.ubu.ac.th/

 

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 30 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
ผู้ลงประกาศ ::อรนิตย์ เข็มนาค  อีเมล์ :: oranit_k@chaiyo.com , Arlek_k@hotmail.com  วันที่ :: 30 ก.ย.2558