ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255280 :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

1. การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำ water activity  ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

2. การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดความหนืดแบบรวดเร็ว  rapid visco analyser ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

แจ้งชื่อได้ที่ praweena.kw@gmail.com

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 30 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
ผู้ลงประกาศ ::อรนิตย์ เข็มนาค  อีเมล์ :: oranit_k@chaiyo.com , Arlek_k@hotmail.com  วันที่ :: 30 ก.ย.2558