ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255278 :: ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปกติขาว)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปกติขาว)

ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปกติขาว)

1 อินธนู (ชาย/หญิง) ราคา 650 บาท (คู่)

2. กระดุม (ชาย/หญิง) ราคา 50 บาท (ชุด / 5 เม็ด )

สามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นางมนธิรา จันสุตะ  ( 7522 ) ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 22 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 22 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
ผู้ลงประกาศ ::อรนิตย์ เข็มนาค  อีเมล์ :: oranit_k@chaiyo.com , Arlek_k@hotmail.com  วันที่ :: 22 ก.ย.2558