ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255277 :: KM FlippedClassroom 2558
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง KM FlippedClassroom 2558
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 21 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 21 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ :: saichon.c@ubu.ac.th  วันที่ :: 21 ก.ย.2558