ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255277 :: KM FlippedClassroom 2558
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง KM FlippedClassroom 2558
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 21 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 21 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ :: 21 ก.ย.2558