ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255276 :: รายงานการจัดการความรู้ It's time to change
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง รายงานการจัดการความรู้ It's time to change
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 21 ก.ย.2558 ถึงวันที่ 21 ก.ย.2558
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ :: 21 ก.ย.2558