วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #934 ::  มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 30dyopkpo 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 และ CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1McwaBtaIXI5Rxhq3Dhg-z744J9_4DgnS?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 30 กันยายน 65
ประกาศ่ :: 30 กันยายน 65 [15:47:56]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::