วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #932 ::  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและ...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลร่วมผลิต วิทยากรโดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ระหว่างวันที่ 14-145 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1EoeOOie6pz6_XEP-IS3ECLc76mLnKaYN?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 15 กันยายน 65
ประกาศ่ :: 15 กันยายน 65 [17:07:46]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::