วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #931 ::  การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ CMP KM FAIR 2022
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ CMP KM FAIR 2022 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/17b29MJ48c9ex1QUcg0qZgGWuMP_FdBcU?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 12 กันยายน 65
ประกาศ่ :: 12 กันยายน 65 [14:17:54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::