วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #930 ::  การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นที่ 2
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขั้นที่ 2 โดยมีอาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ผู้เยี่ยมสำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1S78SdBiLQFvv_qGY2QTzW5t0dHm9aMoI?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 9 กันยายน 65
ประกาศ่ :: 12 กันยายน 65 [14:10:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::