วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #929 ::  การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัธกิจ และผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยฯ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พัธกิจ และผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยฯ รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และแผนดำเนินงานระยะ 3 ปีข้างหน้าและมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1eEBxbrxv9_6Vi2lkeohBbxu27KrMSRGC?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 3 กันยายน 65
ประกาศ่ :: 5 กันยายน 65 [12:10:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::