วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #928 ::  การอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับหน่วยงาน ด้านการให้บริการ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับหน่วยงาน ด้านการให้บริการ วิทยากรโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ นักเจรจาไกล่เกลี่ย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)(2557-2558)วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 และ CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ZwiSgYvM-ZQZRNFTuAGnG66tKGHltE0H?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 28 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 29 สิงหาคม 65 [14:00:34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::