วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #927 ::  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูยุค new normal
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับครูยุค new normal วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Ue-DdXVwH2O6f71KgejXA8Oomw-6rRBX?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 27 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 29 สิงหาคม 65 [13:56:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::