วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #926 ::  การจัดการความรู้ KM เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเกษียณหนังสือออนไลน์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การจัดการความรู้ KM เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเกษียณหนังสือออนไลน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Y5W5iX8VLg8H4a4BkkmAQLWY_8kfEqAN?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 25 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 29 สิงหาคม 65 [13:54:11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::