วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #925 ::  การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 วิทยากรจาก เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Bwh0GmiGNyy3lU4pgeY8hTiRr-rVZGDJ?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 23 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 24 สิงหาคม 65 [12:13:55]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::