วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #924 ::  การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)ครั้งที่ 3 / 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)ครั้งที่ 3 / 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16PJNWasQWHVxwvmUslexb56VkP0-dGde?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 16 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 17 สิงหาคม 65 [15:42:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::