วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #922 ::  การอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1DsGo4kwWxHxGR0mFD8M1j5J_jWfO4_tL?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 19 กรกฎาคม 65
ประกาศ่ :: 21 กรกฎาคม 65 [14:37:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::