วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #921 ::  ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลโพธิ์ใหญ่
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยมี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพธิ์ใหญ่ สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bIOWwsNjd6Vz2T3wve9X7oT3WYl8aoYz?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 18 กรกฎาคม 65
ประกาศ่ :: 18 กรกฎาคม 65 [14:39:04]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::