วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #918 ::  งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-SPr9O70KB8MqKunchqjs7Mlm_sdlCXg?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 30 มิถุนายน 65
ประกาศ่ :: 30 มิถุนายน 65 [12:41:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::