วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #916 ::  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PE3YBMAfc9Mpzt67zMwHZD6_MDMKNS5j?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 2 มิถุนายน 65
ประกาศ่ :: 2 มิถุนายน 65 [15:42:25]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::