วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #914 ::  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1m10uQR5xPfhDo3Mncy9z5ZAPosSB3ZlH?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 1 มิถุนายน 65
ประกาศ่ :: 1 มิถุนายน 65 [13:55:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::