วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #913 ::  การบรรยายแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การบรรยายแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 วิทยากร โดย อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และและว่าที่ร้อยตรีศรัณยู โสสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1U5sBMW-kJH3fbHOxhFxrOlxxl1qaQSch?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 31 พฤษภาคม 65
ประกาศ่ :: 1 มิถุนายน 65 [12:27:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::