วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #910 ::  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IsmlrFe9TGLHTF-5JnIl1B-9Fz7gm6xt?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 21 พฤษภาคม 65
ประกาศ่ :: 23 พฤษภาคม 65 [11:30:56]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::