วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #909 ::  การอบรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยากรโดย ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SYryL9h_cP0RH7KsUKcn_EDDPiJCxGuu
กิจกรรมวันที่ :: 11 พฤษภาคม 65
ประกาศ่ :: 12 พฤษภาคม 65 [15:43:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::