วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #908 ::  Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิทยากรจาก IMEAC : ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IyLlWjunuvhq1HKfcexh__SCcC-OwC5h)
กิจกรรมวันที่ :: 6 พฤษภาคม 65
ประกาศ่ :: 9 พฤษภาคม 65 [15:13:42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::