วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #907 ::  ภาพกิจกรรมสื่อสารองค์กร OCN Road Show 2022 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรมสื่อสารองค์กร OCN Road Show 2022 โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/17QkSp9yOvenIpy2z0r7Peiy6gPIzp63x?usp=sharing
กิจกรรมวันที่ :: 3 พฤษภาคม 65
ประกาศ่ :: 3 พฤษภาคม 65 [17:04:48]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::