วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #906 ::  มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้นบริบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้นบริบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
กิจกรรมวันที่ :: 22 เมษายน 65
ประกาศ่ :: 1 พฤษภาคม 65 [09:18:09]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::