วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #904 ::  งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
กิจกรรมวันที่ :: 2 เมษายน 65
ประกาศ่ :: 5 เมษายน 65 [11:27:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::