วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #903 ::  งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g0Mmgo82ch8VIXZQiyMfdocZIYWBU676
กิจกรรมวันที่ :: 31 มีนาคม 65
ประกาศ่ :: 1 เมษายน 65 [10:25:26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::