วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #902 ::  workshop การเขียนรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     workshop การเขียนรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยากรโดย ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ADpbKQ3Y1DEq2kLibA4KUBx_xf0o_bEK)
กิจกรรมวันที่ :: 25 มีนาคม 65
ประกาศ่ :: 29 มีนาคม 65 [15:16:07]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::