วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #901 ::  งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และระบบออนไลน์(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14c-A8pLoH-aCJ5bKJaqA1FpM57vE8unA)
กิจกรรมวันที่ :: 15 มีนาคม 65
ประกาศ่ :: 16 มีนาคม 65 [12:03:56]