วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #900 ::  การปฐมนิเทศก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การปฐมนิเทศก่อนขึ้นชั้นคลินิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j4Nmew8SMreu9pUMT1odmK9JmSoWl1XJ)
กิจกรรมวันที่ :: 2 มีนาคม 65
ประกาศ่ :: 3 มีนาคม 65 [09:41:49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????????????????????