วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #899 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนา Portfolio และการเมินผล
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนา Portfolio และการเมินผล(แบบออนไลน์)โดยมี ผศ.นพ.ดนัย วังสตุรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 23 กุมภาพันธ์ 65
ประกาศ่ :: 24 กุมภาพันธ์ 65 [13:58:26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::