วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #898 ::  การสัมมนาถ่ายทอดแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (แบบออนไลน์)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การสัมมนาถ่ายทอดแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (แบบออนไลน์) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 14 กุมภาพันธ์ 65
ประกาศ่ :: 24 กุมภาพันธ์ 65 [13:52:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::