วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #897 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 การวิเคราะห์ข้อสอบและ Standard Setting
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 การวิเคราะห์ข้อสอบและ Standard Setting ในรูปแบบออนไลน์ วิทยากรได้แก่ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yTljCCkNlhyL_Z1VLN07ByrkLQUmOr2E)
กิจกรรมวันที่ :: 28 ตุลาคม 64
ประกาศ่ :: 1 พฤศจิกายน 64 [13:49:45]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::