วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #895 ::  การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไป
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไป วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องCMP 132 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XusoQdS0iVeQaKQp-StOgS3cXHGaO4tN)
กิจกรรมวันที่ :: 8 กรกฎาคม 64
ประกาศ่ :: 12 กรกฎาคม 64 [11:33:57]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::