วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #894 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Team Based Learning
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เรื่อง Team Based Learning (TBL) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aL0RG6FsI4zsqY3qdB6X4npEgSqclFGY)
กิจกรรมวันที่ :: 25 มิถุนายน 64
ประกาศ่ :: 28 มิถุนายน 64 [10:32:02]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::