วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #889 ::  ภาพกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยอาจารย์ Guy Fernback
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งาน วิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยอาจารย์ Guy Fernback ส่งสอนออนไลน์ real time จากประเทศอังกฤษ วันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 20.30 น. เป็นต้นไปและการใช้ภาษาอังกฤษในทางการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชาวต่างชาติเจ้าของภาษา โดยได้รับ ความร่วมมือจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 ท่านซึ่งมีทั้งนักศึกษาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กิจการนี้ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นการพัฒนาทางการแพทย์ให้เข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นในมิติด้านภาษาอย่างไรแล้วงานวิเทศสัมพันธ์จะได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นในอนาคต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจการแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้า จากทีมงานวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 8 มิถุนายน 64
ประกาศ่ :: 8 มิถุนายน 64 [10:52:22]
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::