วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #879 ::  การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ฯตามแนวทาง WFMEการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามแนวทาง WFMEการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx และ การทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrtBby-KDygrpKAkqjhqGbOPQ4uqe1Qm)
กิจกรรมวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศ่ :: 18 กุมภาพันธ์ 64 [14:31:54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::