วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #875 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 30 พย -1 ธค.63 เรื่องการเตรียมผู้ป่วยจำลองหรือผู้ป่วยมาตรฐาน (Simulated patient / Standardized patient) วิทยากรโดยศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 1 ธันวาคม 63
ประกาศ่ :: 2 ธันวาคม 63 [10:08:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::