วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #874 ::  คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2563
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ทุนๆละ 60,000 บาท โดยมีผู้มอบทุนดังต่อไปนี้ 1.คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ 2.คุณสายสุณีย์ คูหากาญจน์ 3.คุณนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ 4.คุณบุญชัย สุภัควงศ์ 5.คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ 6.คุณสุพิน ตริยางกูรศรี ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 27 พฤศจิกายน 63
ประกาศ่ :: 27 พฤศจิกายน 63 [14:44:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::