วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #871 ::  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ EdPex วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ EdPex วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการตรวจประเมินได้แก่ 1.รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานกรรมการการตรวจประเมิน 2.รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการการตรวจประเมิน 3.ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม กรรมการการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 29 ตุลาคม 63
ประกาศ่ :: 30 ตุลาคม 63 [09:25:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::