วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #870 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 28-29 กย.63 เรื่องการปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบชนิดเลือกคำตอบ ชั้นปีที่ 1-3 และ สรุปการปรับปรุง คุณภาพของข้อสอบชนิดเลือกคำตอบ ชั้นปีที่ 1-3 วิทยากรโดยศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 29 กันยายน 63
ประกาศ่ :: 30 กันยายน 63 [14:03:00]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::