วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #868 ::   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินสถานที่ ในการจัดตั้งและ...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินสถานที่ ในการจัดตั้งและดำเนินการกักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 16 กันยายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 16 กันยายน 63
ประกาศ่ :: 17 กันยายน 63 [14:06:47]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::