วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #863 ::  กิจกรรมโครงการสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แสดงผลการดำเนินการของผู้บริหาร...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรมโครงการสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แสดงผลการดำเนินการของผู้บริหารและรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 22 สิงหาคม 63
ประกาศ่ :: 24 สิงหาคม 63 [13:57:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::