วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #862 ::  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซิเมนต์ไทย (เมืองวัสดุ) บริจาคห้องความดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซิเมนต์ไทย (เมืองวัสดุ) มีความประสงค์ขอบริจาคห้องความดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เก็บตัวอย่างเชื้อ มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 11 สิงหาคม 63
ประกาศ่ :: 11 สิงหาคม 63 [15:10:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::